Projekty realizované z fondov EÚ

Názov projektu: Produktová inovácia v spoločnosti RISO – R 

Prijímateľ: RISO – R, s.r.o., Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota, 

Miesto realizácie: Výrobná prevádzka RISO-R - Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:    235 680,00 EUR

 

Stručný opis projektu:

Realizátorom projektu je spoločnosť RISO-R s.r.o. Rimavská Sobota, tradičný producent ovocných džemov, lekvárov a ovocných nátierok. Cieľom projektu je inovácia výrobného portfólia firmy, posilnenie je konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Projekt je zameraný na diverzifikáciu výroby a zavedenie nového produktu v dvoch variantoch – slivková pasta a jablková dreň. 

Účelom projektu je obstaranie dvoch nových vákuových parných varných kotlov s príslušenstvom vo forme predplniacich nádrží. Nové zariadenia umožnia rozšírenie výroby o vyššie uvedené nové produkty. Hlavnou aktivitou projektu je obstaranie, inštalácia a sprevádzkovanie nových výrobných zariadení. 

Miesto realizácie aktivít bude v už existujúcej výrobnej hale spoločnosti RISO-R, na adrese Košická cesta 2073, 979 01 Rimavská Sobota. 

Merateľné ukazovatele projektu a  ich cieľové hodnoty sú: 

  • Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 1 
  • Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové – 1 
  • Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 1 
  • Počet produktov, ktoré sú pre trh nové - 1

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.  Ďalšie informácie nájdete na www.eufondy.sk

Držiteľ certifikátu kvality IFS Food SK17/2614
Kvalita vybraných výrobkov bola ocenená značkou kvality SK
RISO-R s.r.o.
Košická cesta 2074
979 01 Rimavská Sobota
+421 / 47 / 563 11 74
+421 / 47 / 563 11 87
+421 / 47 / 563 11 74
©2020 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra PROGNESSA  
crossmenu