Pre odberateľov

Monitor merania spokojnosti zákazníka

Vážený obchodný partner,
naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy STN EN ISO 9001. Táto skutočnosť nás zaväzuje pravidelne zisťovať Vašu spokojnosť s našimi službami, vyhodnocovať pripomienky a hlavne odstraňovať príčiny Vašej nespokojnosti.

Prieskum prostredníctvom kladenia otázok nie je jednoduchý, preto sme pripravili krátky dotazník, kde nám odpovede na naše otázky pomôžu odhaliť slabé miesta našej činnosti.

Boli by sme veľmi radi, keby ste venovali chvíľu zo svojho drahocenného času a zodpovedali na pár pripravených otázok.

Vaše odpovede, ktoré nám formou tohto dotazníku zveríte, budú použité len pre našu internú potrebu a na zlepšenie našich služieb voči Vám a nebudú k dispozícii tretím osobám.

Ďakujem Vám vopred za spoluprácu.

S pozdravom

Ing. Michal Demeter
Držiteľ certifikátu kvality IFS Food SK17/2614
Kvalita vybraných výrobkov bola ocenená značkou kvality SK
RISO-R s.r.o.
Košická cesta 2074
979 01 Rimavská Sobota
+421 / 47 / 563 11 74
+421 / 47 / 563 11 87
+421 / 47 / 563 11 74
©2020 | Vyrobila digitálna marketingová agentúra PROGNESSA  
crossmenu